Menu główne:

BHP i PPOŻ. - Rzeszów i całe Podkarpacie - Samokształcenie kierowanie [przez internet]


Idź do treści

Uwaga! Oferujemy najniższe ceny szkoleń, a także bardzo korzystną ofertę cenową dla wszystkich rodzajów szkół. Szkolenia
bhp, w tym również samokształcenie kierowane, prowadzimy dla wszystkich firm - na terenie całego Podkarpacia.


Proponujemy Państwu szkolenia bhp i ppoż. - prowadzone w formie stacjonarnej oraz samokształcenie kierowane z zakresu bhp (szkolenie bardzo wygodne dla firm - z wykorzystaniem poczty elektronicznej i internetu) - prowadzone m.in. przez głównego specjalistę ds. bhp, jak również przez doktora nauk technicznych z uprawnieniami specjalisty ds. bhp, inspektora ppoż. oraz ochrony środowiska, wykładowcę oraz nauczyciela akademickiego. Prowadzimy szkolenia okresowe dla wszystkich rodzajów grup pracowniczych oraz pracodawców - z pełnym uwzględnieniem, obowiązujących obecnie, programów szkoleń - dla określonych stanowisk pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860). Oferowane przez nas szkolenia - prowadzimy zarówno dla grup zorganizowanych, jak również indywidualnie, dla pojedynczych osób (w tym również dla pracowników służb bhp oraz pracodawców wykonujących zadania tej służby) - w dowolnym, uzgodnionym wcześniej, miejscu i terminie. Po zakończeniu szkolenia - każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie odpowiadające w pełni aktualnym przepisom w tym zakresie, jak również wymogom stawianym przez jednostki nadzoru zewnętrznego. Wszelkie warunki związane z prowadzeniem szkolenia - do uzgodnienia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na życzenie Państwa, po uwzględnieniu przez nas - w trakcie prowadzonego szkolenia tematyki dotyczącej ppoż. w wymiarze rozszerzonym - istnieje również możliwość uzyskania, w ramach odbywanych zajęć, dodatkowego zaświadczenia - o ukończenia kursu z zakresu ppoż.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadmieniamy, że certyfikat uzyskany na podstawie uczestnictwa w samokształceniu kierowanym (forma e-learning) posiada taką samą ważność - jak zaświadczenie, które otrzymuje uczestnik, po ukończonym szkoleniu tradycyjnym. Rodzaje szkoleń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami - mogą odbywać się na zasadzie samokształcenia kierowanego - zostały wyszczególnione, na naszej stronie internetowej, w zakładce "szkolenia bhp" - w kolumnie "stosowana forma szkolenia".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na zlecenie prowadzimy również zajęcia dotyczące m.in: sposobów oraz metod oceny ryzyka zawodowego (w tym również jego dokumentowania), metodyki opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jak również szkolenia dla osób odpowiedzialnych za realizację, na terenie zakładu pracy, zadań z zakresu bhp, ppoż i ochrony środowiska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowo, na zlecenie, opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - w tym również dokonujemy ich aktualizacji - zgodnie z wymogiem zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, par. 6, pkt 3).

Zgodnie z zapisem zawartym w wyżej wymienionym rozporządzeniu - "instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej, raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.produkcja-stolow-handlowych-lodz.proste.pl www.hypermail.pl/bhprz

www.szkolenia-kursy-bhp-rzeszow.proste.pl www.korepetycje-matematyka-fizyka-rzeszow.proste.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powrót do treści | Wróć do menu głównego